NADENKERTJES   

                                                                                                                                                      

 

 

Eerst geeft het verstand zich over en ziet ..
Dan geeft het hart zich over en ziet ...
Uiteindelijk ontwaakt de ziel en weet ....

James Twyman

 

                                                         

 " Als iemand je vraagt zijn lichaam te genezen
en hij vraagt je niet tegelijkertijd hem zijn ziel te genezen,
verspil dan je tijd niet, want die mens is niet te genezen
"

Plato, 264 jaar voor Christus ...

 

" Religie zonder wetenschap is blind,
wetenschap zonder religie is lam ... "

(Einstein)

 

" Het is alsof God achter iedere deur staat die de wetenschap open doet ... "

(Paus Pius XII, 1951) 

 

 

 

 

Volgens de Oosterse filosofie
zijn er drie oorzaken van lijden:
1. Begeerte
2. Onwetendheid
3. Angst
...

 

 

 

 

*** 

Met ieder mens is er iets nieuws ter wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets.

Het is ieders plicht te weten en te bedenken, dat hij in zijn hoedanigheid enig is ter wereld
en dat zijns gelijke nog niet op aarde is geweest,
want ware zijns gelijke reeds hier geweest, hij zou er niet behoeven te zijn.

Ieder enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld.


Dit enige en uitzonderlijke is het, dat ieder voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven,
niet echter nog eens te doen wat een ander reeds heeft verwezenlijkt .

***   

   

 

 

 

" Prenez le temps..."


Prenez le temps de jouer,
c'est le secret de l'éternelle jeunesse.

Prenez le temps de lire,
c'est la source du savoir.

Prenez le temps d'aimer et d'etre aimé,
c'est la grace de Dieu.

Prenez le temps de vous faire des amis,
c'est le temps du bonheur.

Prenez le temps de rire,
c'est la musique de l'ame.

Prenez le temps de penser,
c'est la source de l'action.

Prenez le temps de donner,
la vie est trop courte pour etre égoïste.

Prenez le temps de travailler,
c'est le prix du succès.

Prenez le temps de prier,
c'est la force sur la terre.

 

 

 

 

 


 

 

Overgang

De weg is zonder einde, mijn vriend.
Tracht daarom elk moment van je reis te herkennen als een doorgang.
Herinner je waar je vandaan komt, herinner je zodoende je doel
want in het verleden ligt het plan voor voleindiging.
Herinner je zodanig wie je was dat je bewust blijft van wie je bent.
Ga door het onzekere heen.
Denk aan het plan dat je vormt en steeds verder met je meeneemt.
Jouw Zelf kent het plan.
Het doel is de bevrijding.
Hou er nooit mee op jezelf te herinneren,
blijf nieuwsgierig naar hoe je bent in je diepste zijn.

Want op een dag, mijn vriend, stopt de vorm
en ga je verder zonder houvast,
zoals warmte het vuur verlaat onder rode gloed
en dan verdwijnt in helle schijn.
Wees niet bang, mijn vriend, voor dit ultieme moment.
In het helle licht duikt jouw diepste waarheid op
en het volstaat ze te herkennen.
Alsof een hand jouw onzichtbaarheid streelt tot eindeloze rust.
Voor het eerst zul je je Ziel voelen en de volmaaktheid van je verlangen.
Dan zul je weten dat leven een korte afwezigheid was die je scheidde van de tijdloosheid.

Denk aan je plan, neem het mee, herinner je wie je graag wilde zijn en blijf de hele tijd nieuwsgierig.
Hier zul je verder reizen als Licht, langs dezelfde weg maar nu zonder weerstand.
Want zelfs sterven is slechts een hunkering naar een nieuwe geboorte.
Verlaat je verlangen om te worden wie je was.
Laat je op het ogenblik van overgang dragen door het geluid van de grote Leegte.
Zijn zonder woorden, spreken zonder woorden, weten zonder kennen.
Wordt een rivier zonder einde, een stroom zonder oever.

 

uit: Het kleine boek " wijsheid "
Patrick Van Den Heede
 

 

 


DO-OD

Dood is
het tegenovergestelde
van tijd.

We spreken over de dood in vergelijkingen. We hullen hem in betekenis en verzinnen verhalen
over wat er met ons zal gebeuren , maar eigenlijk weten we het niet. Als iemand sterft , kunnen
niet voorbij het lichaam kijken. We speculeren over reïncarnatie, of praten in termen van eeuwigheid.
Maar de dood is iets vaags voor ons, een mysterie. In die wereld heeft de tijd geen betekenis meer.
Alle wetten van de fysica worden irrelevant. Dood is het tegenovergestelde van tijd.
Wat sterft er ? Wordt er echt iets vernietigd  ? Zeker niet het lichaam dat uiteenvalt in zijn bestanddelen
water en chemicaliën. Dat is zuivere transformatie, geen vernietiging.
Hoe zit het met de geest ?
Houdt hij op te functioneren, of maakt hij een overgang naar een ander bestaan?
We weten het niet zeker, en er zijn maar weinig mensen die hier iets met zekerheid over kunnen zeggen;
Wat sterft er ?
Niets van de mens sterft , in die zin dat de bestanddelen volledig uit het bestaan worden weggevaagd.
Alleen de identiteit sterft, de identificatie van een verzameling onderdelen die we mens noemen.
Ieder van ons vervult een rol, net als een sjamaan die allerlei gewaden en ontelbare fetisjen over elkaar heen draagt..
Alleen de kleding en versieringen vallen weg. Alleen onze betekenis als mens sterft.
Daaronder bevindt zich nog een naakt iemand.
Als we eenmaal begrijpen wie die iemand is, hindert de dood ons niet langer.
En de tijd evenmin.

Destijds uit : " 365 dagen Taoïsme ? Boedhisme ? "

 

 


 

Je kunt op twee manieren het leven bekijken:

ofwel geloof je dat er geen wonderen bestaan,

ofwel geloof je dat alles een wonder is ..

Albert Einstein