ECIWO - Biologie                    


Het is een therapievorm ontdekt door professor Dr. Yingging Zhang, hoogleraar in de biologie aan de Shandong Universiteit in China. Zhang ontdekte in 1973 een nieuwe verzameling acupunctuurpunten op het lichaam. Sindsdien heeft hij de Eciwo-theorie ontwikkeld. ( Eciwo = Embryo Containing the Information of the Whole Organism )

In 1980 publiceerde Zhang de resultaten van zijn onderzoek en vanaf die tijd wordt zijn methode met goede resultaten toegepast, zowel in China als daarbuiten. Gedurende de jaren tachtig maakte de ECIWO-theorie haar entree in de medische wetenschap, fysiologie, pathologie, biochemie, genetica, zoölogie, ... .   In 1988 erkende China ECIWO officieel als theorie.

De ECIWO theorie vindt haar terugslag in de cytologie. Zij gaat uit van de veronderstelling dat het lichaam een organisme is dat is opgebouwd uit en onderverdeeld in ECIWO's.
Een ECIWO is elk deeltje van een organisme dat hoewel duidelijk begrensd, toch compleet is van structuur en functie.
Het is een embryo - in een bepaalde fase van ontwikkeling - van een somatische cel of celmassa, naar een nieuw organisme.
Dit houdt in dat zo'n embryo informatie bevat van alle delen van een organisme !

ECIWO-diagnose is een snelle methode om de plaats van een ziekte in het lichaam te bepalen, maar het bepaalt niet welke aandoening het is.
Daartoe is het onontbeerlijk de principes en de wetmatigheden van de TCM (Traditional Chinese Medicin) te kennen !

Onderzoek heeft aangetoond dat het nauwkeurigheidspercentage van de eciwo-diagnose gemiddeld 95% is! Dit is uitermate hoog. Het unieke van de eciwo-therapie (slaagkans 96%!) is, dat aandoeningen die in de reguliere geneeskunde niet of nauwelijks genezen kunnen worden, nu wel optimaal kunnen worden behandeld !  Wellicht is deze therapie, die de RNA/DNA-celdeling kan bevorderen, wel dé geneesmethode om ziekten te bestrijden en te genezen. ECIWO is nauw verbonden met acupunctuur. Niet alleen door de behandeling met pressuur en naalden, maar ook door de theorie die aan beide geneeswijzen ten grondslag ligt.

 

.

 

 

 

 

Alternatiefgezond - ECIWO Biologie en andere complementaire geneeswijzen