px

CHAKRA en LICHTWERK                                                                                                                                  

Reading & Healing                                                                                                                   

Door de nodige cursussen en opleidingen te volgen, maar vooral door zelf alles aan den lijve te ondervinden en gefascineerd te geraken door een nieuwe wereld van kennis en inzichten die voor je open gaat ('openbaringen'), gaan we groeien. Vooral in liefde, liefde voor het leven op zich, voor de medemens, voor jezelf .. en dan wil je bijna niets anders meer dan er aan meehelpen !

ESOTERIC HEALING


De filosofie die hieraan ten grondslag ligt, gaat er van uit dat wij meer zijn dan ons lichaam en dat wij meer zijn dan onze psyche. Alles is energie .
Ieder mens, elk levend wezen heeft een energetisch lichaam dat het fysiek lichaam doordringt en omgeeft .
Dit energie-lichaam,ook wel energieveld of aura genoemd, bestaat uit meerdere dimensies. Deze strekken zich uit van grofstoffelijk, zoals het etherisch lichaam naar meer subtiel,
zoals het emotionele-, mentale-, intuïtieve- en zielen-lichaam. Hoe subtieler, hoe oorspronkelijker, hoe meer dichter bij een natuurlijke kern en innerlijke balans. 
Het energieveld  fungeert als blauwdruk voor het fysieke lichaam. Verstoringen in dit energieveld - in welke dimensie ook - kunnen leiden tot lichamelijke klachten en ziekte ,
of tot psychische problemen.
Bij esoterisch genezen probeert de therapeut het balans in het energieveld op de subtiele niveaus te herstellen, waardoor genezing van binnenuit plaatsvindt .             

                                                
                                                                                         

 

 

 

Werkwijze : de therapeut werkt vanuit meditatie en gefocust op het energieveld van de cliënt. De therapeut is getraind om dit veld, de verschillende dimensies en z'n structuur waar te nemen. In het energieveld bevinden zich meerdere energiecentra (chakra's) en energiebanen (stralen.. / meridianen), vanuit waar de energie verdeeld wordt naar diverse systemen en organen in het fysiek lichaam. Bij verstoringen of blokkades (bewustzijnsblokkades / emotionele blokkades / acceptatieproblemen / tekort aan inzicht .. ) kan de energie niet evenwichtig verdeeld worden en kunnen er ophopingen of tekorten ontstaan die zich verder zullen manifesteren in het  fysieke lichaam ( moeheid, spanning, pijn,  ziekte .. ). De therapeut begeleidt de energie via de verscheidene centra en energiebanen naar de verstoorde gebieden in het veld. Zo wordt op subtiele wijze het zelfhelend vermogen van de mens weer in gang gezet. De effecten op het fysiek en/of emotioneel lichaam  kunnen direct waar genomen worden of enige tijd nadien.

Wanneer ? Esoterische genezing kan toegepast worden in een breed scala van situaties waar behoefte is aan ondersteuning, bijvoorbeeld als aanvulling open in samenwerking met de reguliere medische zorg of juist bij  onbegrip in het reguliere medische circuit .

                                                                                                                                                           
Er kan hulp en verlichting worden geboden bij klachten van allerlei aard :
- bij lichamelijke klachten, bijv.: nek- en rugklachten 
                                                         hoofdpijn                                                                                                                                                                    
                                                         aandoeningen van de luchtwegen
                                                         maag- en darmklachten
                                                         problemen van genitale en hormonale aard
                                                         urinewegen
 - klachten van emotionele en psychologische aard: angstaanvallen
                                                                                               hyperventilatie
                                                                                               overspannen en 'burn out'
                                                                                               niet goed in je vel zitten
                                                                                               energietekort
                                                                                               depressieve klachten
  -  bij behoefte aan verbinding met het hoger bewustzijn: intuïtieve ontwikkeling
                                                                                                       ondersteuning bij vragen omtrent zingeving
                                                                                                       begeleiding bij stervens-, rouw- en verwerkings-
                                                                                                       processen.

 

                                                                                                                          

                                                                                           

 

                                                            

 

 

px
  Alternatiefgezond - Reiki, bio-energetica, en meer