BIO-INFORMATIE-THERAPIE

Heeft vooral betrekking op de biofysische concepten waar deze vorm van therapie op is gebaseerd.

Het basisidee dat het leven door een combinatie van materie, energie en informatie tot stand komt.
(de informatie hierbij zorgt dan voor het 'in vorm' brengen van de materie )
Essentiële noodzaak van correcte coördinatie en regulering van de lichaamsprocessen.

Links: bio-energetica, psycho-energetica, ECIWO, NES therapie

Bio-energie heeft de meest expliciete rol binnen de biofysische geneeskunde waar het uitgangspunt is
dat ziekte fundamenteel op bio-energetische en informatieve functieverstoring berust !