Ooracupunctuur - Auriculotherapie -  Auriculo Medicinae   en   SiVAS-therapie

De ooracupunctuur heeft een belangrijke rol gespeeld in de (her)ontdekking van de niet-westerse geneeskunde en de integratie daarvan in westerse denkmodellen.

De ooracupunctuur is een westerse ontwikkeling van de  acupunctuur die sinds ongeveer 1950 bestaat en die in Dr Paul Nogier haar belangrijkste pionier heeft.
Aanvankelijk werd de ooracupunctuur uitsluitend gebruikt als een therapeutisch instrument. Via de oorschelp kan men pijn aardig behandelen door op bepaalde plekken te prikken.
Later is een ontwikkeling tot stand gekomen waarbij via de oorschelp informatie over de patiënt verkregen werd.

                                                                                                                          

Een belangrijke bijdrage daartoe was de ontdekking van de VAS, het Vasculair Autonome Signaal. Met die VAS is men in staat echte diagnostiek te bedrijven op de oorschelp.
In de beginjaren ging het vooral om informatie die Westers georiënteerd was, bijvoorbeeld over neurotransmitters, pijn-mediatoren of hormonen. Op een gegeven moment kwamen
daar echter aspecten uit de Chinese geneeskunde bij. Via de oorschelp kon men ideeën van de oude Chinezen bevestigd zien, met name de theorie van de meridianen en
de Zang-Fu's (organen/ ingewanden) . In de tachtiger jaren heeft men de chakra's (energievelden/bewustzijns-centra) op het oor ontdekt en deze ontdekking heeft een ontwikkelig
teweeg gebracht die nog steeds in volle gang is.
 

 

Wat van eminent belang is, is dat het een objectieve methode is die de toegangsdeuren tot de niet-zichtbare wereld opent. Al die verhalen over Chakra's , energie, aura's, ...  .
Eindelijk is er een methode die een redelijke mate van objectiviteit bezit om dergelijke fenomenen te onderzoeken. Natuurlijk dat ieder onderzoek subjectieve trekjes heeft,
maar het objectieve deel staat garant voor een ontwikkeling die gedragen wordt door en groot aantal waarnemingen die elkaar ondergraven of ondersteunen en waar zin en onzin
tegen elkaar worden afgewogen.

Er worden nog steeds proeven ondernomen en er worden uitmuntende resultaten bereikt . De toepassing bij de behandeling van ziekten kent bijna geen grenzen!
Het wordt veel gebruikt bij pijnbehandeling en anti-tabaksbehandeling, maar in principe kun je er vrijwel alles mee behandelen !

 

Alternatiefgezond - Complementaire en alternatieve geneeswijzen