Acupunctuur                                                                                                                                             

Hoewel acupunctuur (vooral in 't Westen en) door het grote publiek vooral gezien wordt als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat : het is een onderdeel van een totaalaanpak waarbij uw ongemak, aandoening, pijn of ziekte gezien wordt als een disharmonie, een onevenwicht in uw gezondheidssysteem. Het ene systeem (weefsel - structuur / orgaan - ingewand / fysiek - emotioneel - mentaal -spiritueel ) is of wordt overbelast, terwijl een ander te weinig aandacht - energie - doorbloeding kent / krijgt; het ene is in een 'volte'-situatie, iets anders in leegte.

Enkele voorbeelden:

  • Moeheid =   leegte energie
  • Bleekheid =  leegte bloed
  • Artritis = onsteking =  volte
  • koude = - / warmte = ++
    enz.
    in alle mogelijke kombinaties !

Feitelijk is ieder biofysiologisch / biomechanisch / elektromagnetisch systeem op zoek naar evenwicht, naar harmonie (homeostase). Ieder 'systeem', onderdeeltje van ons  Universum :
van de kleinste atomaire eenheid tot het intergalactische .. !
Alles staat in een bepaalde verhouding tot elkaar en beïnvloedt elkaar; alles heeft invloed op alles en iedereen.. !  Wijzelf zijn slechts een klein tussenschakeltje in dit grote geheel en tegelijkertijd een 'zelfstandig', 'zelfbeslissend' individu of entiteit.
Een goeie, degelijke therapie is dus een therapie die deze natuurlijke balans bewerkstelligt.

Door het feit dat hier naar een energetische (het prille begin van alles) oorzaak gezocht wordt -  in interactie van tal van andere factoren -  en dus ook als dusdanig behandeld wordt, werken we hier zowel effectief genezend en voorkomen we erger !  (niets wordt onderdrukt of gecamoufleerd ... )

Er kan inzicht gegeven worden in uw  eigen specifiek individueel energetisch systeem (wat uw sterke elementen zijn en welke de zwakke) op het moment dat u ons raadpleegt, maar ook  met dewelke u geboren bent .. !  Zodat u gans uw leven aan preventie kan doen .. !  Een vooruitziend mens heeft altijd een stapje voor !

 

Meer informatie over:                                                                                                                   

Alternatiefgezond - Alternatieve en complementaire geneeswijzes