alternatieve gezondheid via alternatiefgezond.be

Energetische Geneeswijzen

- Integraal Lichaamswerk -

 

van Acupunctuur tot  Zielsvoeding
 

Welkom op onze site.

Onze doelstelling  ( = een integrale benadering van eender welke klacht of aandoening, op zoveel mogelijk niveaus inwerkend , m.a.w. : proberen 'volledig' te zijn ... ! )

In zowel China als Europa en Amerika bestaat er al enige tijd een nieuwe tendens: tot een harmonische synthese tussen de Oosterse en Westerse geneeswijzen komen ... !
" Geïntegreerde geneeskunst " doet veel van zich spreken, in een poging de filosofische benadering van de geneeswijzen in het Oosten en de meer anatomische benadering van de geneeswijzen in het Westen met elkaar te verenigen.

Onze praktijk is daar een weerspiegeling van en is als dusdanig ook zo gegroeid ; ook als weerspiegeling van onze persoonlijke evolutie als therapeut én voornamelijk als mens :
het steeds opnieuw verzamelen en integreren van klinische kennis, holistisch inzicht en het uitbreiden van praktische vaardigheden, teneinde een waardevol verschil te maken in de patiëntenzorg.

Werkwijze

Daar we in meerdere vakgebieden thuis horen en de meeste mensen zich niet bewust zijn van het wat en waarom iets zich voordoet, geven we meestal eerst inzicht: van wat op wat inspeelt, de interactie tussen de verscheidene dingen die zich presenteren en de soms verrassende, werkelijke oorzaak die aan bod komt.
Tijdens de behandelingssessie(s) laten we ons meestal leiden door onze persoonlijke ervaring en intuïtie, en wat er zich op het moment zelf als prioriteit aanbiedt.
De behandelingen gebeuren altijd respectvol in een rustige, aangename, professionele sfeer.
We nemen ook voldoende tijd om de bekomen inzichten te integreren (en eventueel uit te werken).
Een mogelijk vervolg op een consultatie / behandeling gebeurt in samenspraak met de klant.

Preventie en je gezondheidsbilan regelmatig laten opmaken, lijkt zeker niet overbodig ! 

 

Algemeen beschouwd, definieert men gezondheid als afwezigheid van ziekte, maar deze omschrijving is zeker niet volledig .
Het Engels woord voor gezondheid is 'Health' met als afgeleide het woordje 'Healing' die staat voor 'Helen' : terug heel worden, terug één geheel worden ... in harmonie met jezelf en met de natuur, met de kosmos en de schepping op zich ...
Gezondheid impliceert dus veel meer dan vrij zijn van ziekten.
Bij een volledige definitie van gezondheid horen vitaliteit, een zich goed voelen, helder denken en redeneren, en een bereidheid om verandering te omarmen. Ook verantwoordelijkheidsgevoel en creatieve expressie, intuïtief aanvoelen en een vitaal spiritueel leven zijn essentieel om heel en gezond te zijn.

 

 East or West ? Together the best ! 

 

>> Lees verder over geïntegreerde geneeskunst